Bestuur

Super COOL! Almere is onderdeel van Sporten is Super COOL!
In alle gemeentes in Flevoland is een Super COOL groep actief.
Zie www.sportenissupercool.nl


Dit is het dagelijks bestuur van Sporten is Super COOL!.
Deze bestuurders zetten zich geheel vrijwillig en onbetaald in voor onze stichting.
Daarnaast zijn er nog enkele andere vrijwilligers als algemeen lid aan het bestuur verbonden.

Charles van der Horst, voorzitter Super COOLCharles van der Horst
voorzitter
voorzitter@sportenissupercool.nl
In het dagelijkse leven pensionado.
Voormalig directeur van een basisschool
Beppie Snoek
secretariaat
secretariaat@sportenissupercool.nl
In het dagelijkse leven mantelzorg consulent
penningmeester van Sporten is Super COOLMarion Hogendijk 
penningmeester
In het dagelijks leven financieel adviseur