Super COOL! in de Noordoostpolder

“SuperCOOL! in NOP” richt zich op de 2.460 inwoners van de gemeente Noordoostpolder met een geldige AWBZ-indicatie, waarvan 25% een verstandelijke beperking hebben. Het is de lokale uitrol van de interventie “Iedereen kan sporten” van NOC*NSF en wordt uitgevoerd volgens het Super COOL! project (sportcarrousel). Het doel is de structurele sportdeelname van de doelgroep te vergroten en de participatie te versterken. De deelnemers maken kennis met voetbal, korfbal, triatlon, wandelen, dans en atletiek. De initiatiefnemers Triade en Carrefour zorgen er samen met Sportservice Flevoland, zorginstellingen, NOC*NSF en sportaanbieders voor dat het project een sport-, zorg- en onderwijsinterventie wordt. Dit project begint bij de deelnemer om sport op de thuislocatie te introduceren, om te wennen aan de sport en de trainers. Daarna starten de blokken van 12 weken waarin bij elk blok een andere sport wordt aangeboden op de vereniging. Waar behoefte is, wordt een deelnemer gekoppeld aan een (sport)maatje. Daarmee wordt de deelnemer begeleid om te gaan én te blijven sporten.